Jerzy Jarniewicz

3 wiersze Jerzego Jarniewicza – poezja na dzisiejsze czasy

3 wiersze Jerzego Jarniewicza – poezja na dzisiejsze czasy

3 wiersze Jerzego Jarniewicza – poezja na dzisiejsze czasy

Jerzy Jarniewicz to poeta, krytyk literacki i tłumacz. Profesor nauk humanistycznych. Autor związany z Łodzią. Twórca ma w swoim dorobku zarówno książki poetyckie, jak też krytycznoliterackie oraz eseistyczne. Jarniewicz to też laureat tegorocznej Nagrody Literackiej Nike! Wyróżnienie otrzymał za tomik „Mondo cane”. Warto przyjrzeć się bliżej jego osobie i twórczości. Zostawiam