Prawa pacjenta

Bądź świadomym pacjentem – znaj swoje obowiązki i prawa!

Bądź świadomym pacjentem – znaj swoje obowiązki i prawa!

Bądź świadomym pacjentem – znaj swoje obowiązki i prawa!

Troska o zdrowie jest ważna w każdym wieku. Warto dbać o dobrą formę. Każdy powinien też znać prawa pacjenta i umieć z nich korzystać. Nie jest łatwo poruszać się w systemie ochrony zdrowia. Wizytom u lekarza, pobytom w przychodni lub szpitalu często towarzyszy duży stres. Warto być jednak aktywnym i świadomym pacjentem. To kluczowe dla skutecznej terapii.