Cytaty o miłości: z książek i wierszy

Cytaty o miłości: z książek i wierszy

Nie jest łatwo ubrać miłość w słowa. Szczęśliwa lub niespełniona, radosna albo pełna bólu… Nikt tak pięknie o niej nie pisał, jak ludzie pióra. Miłość bowiem jest przeżywana i doświadczana w utworach literackich na różne sposoby, a twórcom służy jako inspiracja od wielu, wielu wieków. W tym tekście znajdziecie subiektywny zbiór pięknych słów o uczuciach, zebranych z wybranych wierszy oraz utworów prozatorskich. Oto piękne, wzruszające, refleksyjne, a także smutne cytaty o miłości.

 

Czym jest prawdziwa miłość? Jaka jest jej definicja? Po co człowiekowi miłość? Nie jest łatwo odpowiedzieć na te pytania, ale prób zobrazowania tego uczucia podjęło się wielu znanych oraz wybitnych pisarzy, poetów i prozaików. Warto przyjrzeć się ich słowom.

Krótkie cytaty o miłości

Pixabay

Piękne sentencje o miłości

Znajdziecie tu piękne cytaty, które mogą być wyznaniem uczucia. Przydadzą się także na Walentynki, rocznice lub śluby. Ten subiektywny zbiór może być inspiracją, natchnieniem, budzić uśmiech, wspomnienia, bądź refleksje. Cytaty miłosne oddają nasze emocje, pozwalają ubrać uczucia w słowa, ale też koją lub przekazują ważne prawdy. Poniżej znajdziecie wiele ciekawych słów dawnych i współczesnych literatów. Oto cytaty o miłości, spośród których na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.

„W chwili, kiedy zastanawiasz się czy kogoś kochasz, przestałeś go już kochać na zawsze”. Carlos Ruiz Zafón, „Cień wiatru”

„Niech lu­dzie nie zna­ją­cy mi­ło­ści szczę­śli­wej/ twier­dzą, że ni­g­dzie nie ma mi­ło­ści szczę­śli­wej./ Z tą wia­rą lżej im bę­dzie i żyć, i umie­rać”. Wisława Szymborska, „Miłość szczęśliwa”

„Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie się sobie przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku”. Antoine de Saint-Exupéry, „Mały Książę”

„Już ko­cham cię tyle lat,/ na prze­mian w mro­ku i w śpie­wie,/ może to już jest osiem lat,/ a może dzie­więć nie wiem”. Konstanty Ildefons Gałczyński, „Już kocham cię tyle lat”

„Przewodnią myślą mego życia jest on. Gdyby wszystko przepadło, a on jeden pozostał, to i ja istniałabym nadal. Ale gdyby wszystko zostało, a on zniknął, wszechświat byłby dla mnie obcy i straszny, nie miałabym z nim po porostu nic wspólnego”. Emily Jane Brontë, „Wichrowe Wzgórza”

„Cho­ciaż raz/ war­to umrzeć z mi­ło­ści./ Cho­ciaż raz./ A to choć­by po to,/ żeby się póź­niej chwa­lić zna­jo­mym,/ że to bywa./ Że to jest”. Agnieszka Osiecka, „Umrzeć z miłości”

„Któż to ci powiedział, że nie ma już na świecie prawdziwej, wiernej, wiecznej miłości? A niechże wyrwą temu kłamcy jego plugawy język!”. Michaił Bułhakow, „Mistrz i Małgorzata”

„Mi­łość ci wszyst­ko wy­ba­czy/ Smu­tek za­mie­ni ci w śmiech/ Mi­łość tak pięk­nie tłu­ma­czy/ Zdra­dę i kłam­stwo i grzech”. Julian Tuwim, „Miłość ci wszystko wybaczy”

„Miłość w swej prostej i nieśmiałej mowie/ Powie najwięcej, kiedy najmniej powie”. William Shakespeare, „Sen nocy letniej”

„Kubusiu, jak się pisze MIŁOŚĆ? Prosiaczku, MIŁOŚĆ się nie pisze, MIŁOŚĆ się czuje”. Alan Alexander Milne, „Kubuś Puchatek”

„Jed­ne­go ser­ca! tak mało! tak mało,/ Jed­ne­go ser­ca trze­ba mi na zie­mi!/ Coby przy mo­jem mi­ło­ścią za­drża­ło:/ A był­bym ci­chym po­mię­dzy ci­che­mi…”. Adam Asnyk, „Jednego serca! tak mało! tak mało”

„A miłość? Jeszcze jeden nałóg młodości, ryzykowne gry, oszałamiające stany nieważkości”. Tadeusz Konwicki, „Pamflet na siebie”

„We wszyst­kich mo­wach i w ję­zy­ku du­szy,/ Nad wszyst­kie są dwa sło­wa,/ Jak w kro­plach rosy po su­szy,/ W nich skarb ży­wo­ta się cho­wa./ Jak dwie pe­reł­ki w oce­anie ży­cia,/ Jak dwie gwiazd­ki na nie­bie,/ Świe­cą nam od po­wi­cia,/ Dwa sło­wa — Ko­cham cie­bie”. Józef Ignacy Kraszewski, „Dwa słowa”

„Bo jak śmierć potężna jest miłość”. „Biblia”, Pieśń nad Pieśniami 8, 6

„W mi­ło­ści nie ma moc­nych/ Trze­ba się pod­dać jej./ W mi­ło­ści nie ma moc­nych./ Więc to zro­zu­mieć chciej,/ Że szko­da słów bez­owoc­nych,/ Szko­da łez ca­ło­noc­nych,/ Od nich nie bę­dzie lżej”. Jan Brzechwa, „W miłości nie ma mocnych”

„Miłość jako nasionko leśne, z wiatrem szybko leci, ale gdy drzewem w sercu wyrośnie, to chyba tylko razem z sercem wyrwać można” Henryk Sienkiewicz, „Potop”

„Ko­ni­ki po­lne w ka­mie­niach dzwo­nią,/ Ser­ce za­mie­ra, jak ptak pod dło­nią,/ Czas co­raz pu­stą na­peł­nia cza­szę…/ Wczo­raj — zgi­nę­ło, dzi­siaj jest na­sze,/ a ju­tra nie chcę wi­dzieć za mgła­mi/ oczy, za­mknię­te po­ca­łun­ka­mi”. Kazimiera Iłłakowiczówna, „Błękitna chwila”

„Miłość kpi sobie z rozsądku. I w tym jej urok i piękno”. Andrzej Sapkowski, „Saga o wiedźminie”

„Le­d­wiem cie­bie zo­ba­czył, ju­żem się za­pło­nił,/ W nie­zna­nym oku daw­nej zna­jo­mo­ści py­tał;/ I z twych ja­gód wza­jem­ny ru­mie­niec wy­kwi­tał/ Jak z róży, któ­rej pier­si za­ra­nek od­sło­nił”. Adam Mickiewicz, „Do Laury”

„Miłość trzeba wytęsknić, wycierpieć, wypłakać. A i tak nie ma pewności, czy się zjawi”. Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”

Walentynki 2021, cytaty na walentynki

Pixabay

 

Zainteresowały Cię cytaty o miłości?  Zachęcam także do lektury tekstów: Recenzja: „Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze” oraz Cytaty o tulipanach: z poezji i prozy.

 

autor: Urocznica; źródła: poezja.org, lubimyczytac.pl, wikiquote.org; zdjęcia: pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML :

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>