Barbara Zdunk

Barbara Zdunk – nieszczęśliwie zakochana jędza

Barbara Zdunk – nieszczęśliwie zakochana jędza

Barbara Zdunk – nieszczęśliwie zakochana jędza

Według wielu źródeł ostatni stos w Europie zapłonął w Reszlu. Miało to miejsce 21 sierpnia 1811 roku. Tego dnia żywota dokonała Barbara Zdunk (lub: Sdunk). Nazywano ją wiedźmą, podpalaczką i mściwą jędzą. Była kozłem ofiarnym. Historia tej kobiety jest niezwykle smutna. Barbara Zdunk podobno urodziła się koło Bartoszyc, w rodzinie pastuchów.